Quaternity Institute - Yoga
Home

  

  

  

  


QUATERNITY INSTITUTE

Weekendowy Kurs Nauczycielski Jogi w Villa Sattva, maj 2022

Joga Nidra & Prana Nidra, Villa Sattva  

30.01. - 5.02. 2022


Podróż do siebie zaczyna się od jednej medytacji...Dobrostan to bliski kontakt z mądrością, która świadomie zaproszona przez Ciebie,


może stać się twoją nieocenioną towarzyszką, subtelną radą i mocnym oparciem;


będzie odkrywać przed Tobą coraz większe tajemnice, pozostanie na zawsze,


 jeśli zrozumiesz czym jest wierność w podróży. 


Quaternity Institute służył do tej pory jako szkoła medytacji z elementami jogi,


przez ponad 15 lat prowadziliśmy dla zainteresowanych warsztaty, szkolenia,


odosobnienia i regeneracje. Naszymi działaniami zarządza zawsze ta sama intencja:


uwolnienie od opresji poprzez skierowania uwagi na nieznany wewnętrzny wymiar,


na nierozpoznaną wewnętrzną zasobność, na źródłowy wymiar człowieka. Medytacja to uniwersalne wejście do subtelnego wymiaru,


 stanowiącego nasz indywidualny i zbiorowy system korzeni życia. 
Quaternity w roku 2022Kontynuujemy naziemne programy dla regeneracji i kontemplacji


w przyjaznych okolicznościach przyrody i w dobrym towarzystwie.


Niepowtarzalny charakter spotkań pozostaje bez zmian; 


daty są zamieszczane pod stałym opisem programu.


 


PROCES I PRAKTYKA: • pomoże Ci nawigować przez spokojne i wzburzone wody życia;


 • sprowokuje Cię do odnowienia własnego celu,


 • wyostrzy twoje rozpoznanie zagrożeń i korzyści,


 • ukaże błogosławieństwa w przebraniu,


 • nauczy cię odpowiedzialności czyli świadomej odpowiedzi,


 • pomoże w budowaniu zdrowych granic, 


 •  obdarzy cię odwagą życia w prawdzie i zaangażowaniu    

                   

                                         

  

  


   

   

   

  

  

  


   

   

   

  
Programy

  


KURS NAUCZYCIELSKI YOGA ALLIANCE RYT 200


JOGA NIDRA & PRANA VIDYA


KASHMIR - MEDYTACJA & MOUNA


MEDYTACJA - WARSZTAT WEEKENDOWY


SADHANA - WARSZTAT WEEKENDOWY 


 

zawierają metody dla dobrostanu i samopoznania:


 

 • właściwa pozycja - zdolność świadomego bycia w ciele


 • właściwy oddech - zdolność świadomego bycia z oddechem


 • wąska droga - zdrowe zarządzanie naturalnymi instynktami,


 • uważność w działaniu - praktykowanie uważnej niepośpieszności,


 • świadome śnienie - wstęp do medytacji, technika relaksacyjna


 • medytacja / kontemplacja - wznoszenie myśli i uczuć

 

   • intuicja - autorytet wewnętrznego prowadzenia
   Jeśli programy nie będą mogły się odbyć,


   z powodu zewnętrznych rozporządzeń, opłata jest kredytem


   przesuwanym na inny termin, lub inny program wybrany przez Ciebie.


   W WYPADKU REZYGNACJI PRZEZ UCZESTNIKA, OPŁATA ZA KURS JEST BEZZWROTNA , MOŻE BYĆ TYLKO KREDYTEM NA TEN SAM PROGRAM

   W INNYM TERMINIE LUB NA INNY PROGRAM. 


   Program   Metoda świadomości pozycji, ciała, oddechu, wrażeń, emocji i myśli kontemplowanych w


   neutralnej  jakości wewnętrznego świadka, jest uniwersalnym wejściem do wymiaru medytacji. 


   Intencją jest dobrostan uczestników i prowadzących.


   Każdy ma inny poziom obecności, rozróżniania i akceptacji prawdy, dlatego razem, prowadzący


   i uczestnicy, tworzą bogactwo doświadczenia, które dla każdego jest osobistym odkryciem.
   Działanie    Aplikacja metod dla utrzymania uważności, tym samym pogłębienia kontemplacji, pozwala


   przede wszystkim odkryć wewnętrzne konflikty, źródło napięcia i opóru na powierzchni świadomości,


   brak spokoju umysłu, często chorobę na poziomie ciała.


   Efektem uwolnienia oporu jest zawsze uzdrowienie i błogostan.


   Medytacja ma głęboko transformujący efekt na umysł, energię i ciało; wpływa pozytywnie na


   układ hormonalny, przekracza umysł, daje doświadczenie spokoju z uwagi na wewnętrzne


   uporządkowanie. Efektem jest krystalizacja osobowości: umysł, uczucia i działanie tworzą spójną


   wiązkę o nadanym kierunku. Energia podąża zawsze za uwagą. 
   Doświadczenie    Staje się zasobem i mądrością, dlatego wybieramy miejsca programów z troską; proste, naturalne ale


   wygodne domy, gdzie otoczenie wspiera uważność i rozluźnienie, by każdy program mógł być


   przeżyty w pełni. To co odnajdujesz nie tracisz, gdyż szukasz w sobie. Zawsze było z Tobą.  
   Zasady    Programy  prowadzone są niedogmatycznie, zdroworozsądkowo i praktycznie dla zastosowania


   każdej metody indywidualnie. Wszystko jest proste jednak trudność polega na aplikacji, wymaga


   codziennego zastosowania narzędzi dla osobistych korzyści, też korzyści dla innych, którzy znajdą się


   w Twojej strefie pozytywnych wpływów. Duchowość nie musi być duszna, jest ożywcza, ale wymaga


   aktywnego wysiłku i zaangażowania.
   Medytacja to wymiar życia gdzie panuje wewnętrzny pokój.