Quaternity Institute - Yoga
Home

  

  

  

  


QUATERNITY INSTITUTE

Weekendowy Kurs Nauczycielski w Lanckoronie 2022/23

Warsztat SNR & Kundalini Joga

11 - 15 sierpnia, 2022


Podróż do siebie zaczyna się od jednej medytacji...Dobrostan to bliski kontakt z mądrością, która świadomie zaproszona przez Ciebie,

może stać się twoją nieocenioną towarzyszką, subtelną radą i mocnym oparciem;

będzie odkrywać przed Tobą coraz większe tajemnice, pozostanie na zawsze,

jeśli zrozumiesz czym jest wierność w podróży. 


Quaternity Institute służył do tej pory jako szkoła medytacji z elementami jogi,

przez ponad 17 lat prowadziliśmy dla zainteresowanych warsztaty, szkolenia,

odosobnienia i regeneracje. Naszymi działaniami zarządza zawsze ta sama intencja:

uwolnienie od opresji poprzez skierowania uwagi na nieznany wewnętrzny wymiar,

na nierozpoznaną wewnętrzną zasobność, na źródłowy wymiar człowieka. Medytacja to uniwersalne wejście do subtelnego wymiaru,

stanowiącego nasz indywidualny i zbiorowy system korzeni życia. 
Quaternity w roku 2022Kontynuujemy naziemne programy dla regeneracji i kontemplacji

w przyjaznych okolicznościach przyrody i w dobrym towarzystwie.

Niepowtarzalny charakter spotkań pozostaje bez zmian; 

daty są zamieszczane pod stałym opisem programu.


 


PROCES I PRAKTYKA: • pomoże Ci nawigować przez spokojne i wzburzone wody życia;
 • sprowokuje Cię do odnowienia własnego celu,
 • wyostrzy twoje rozpoznanie zagrożeń i korzyści,
 • ukaże błogosławieństwa w przebraniu,
 • nauczy cię odpowiedzialności czyli świadomej odpowiedzi,
 • pomoże w budowaniu zdrowych granic, 
 • obdarzy cię odwagą życia w prawdzie i zaangażowaniu    

                   

                                         

  

  


   

   

   

  

  

  


   

   

   

  
Programy

  


KURS NAUCZYCIELSKI YOGA ALLIANCE RYT 200


JOGA NIDRA & PRANA VIDYA


KASHMIR - MEDYTACJA & MOUNA


MEDYTACJA SNR - WARSZTAT WEEKENDOWY


SADHANA - WARSZTAT WEEKENDOWY 


 

 w tym metody dla dobrostanu i samopoznania:


 

 • właściwa pozycja - zdolność świadomego bycia w ciele
 • właściwy oddech - zdolność świadomego bycia z oddechem
 • wąska droga - zdrowe zarządzanie naturalnymi instynktami,
 • uważność w działaniu - praktykowanie uważnej niepośpieszności,
 • świadome śnienie - wstęp do medytacji, technika relaksacyjna
 • medytacja / kontemplacja - wznoszenie myśli i uczuć
 • intuicja - autorytet wewnętrznego prowadzenia
   Jeśli programy nie będą mogły się odbyć, z powodu zewnętrznych rozporządzeń, opłata jest kredytem przesuwanym na inny termin, lub inny program wybrany przez Ciebie.


   W WYPADKU REZYGNACJI PRZEZ UCZESTNIKA, OPŁATA ZA KURS JEST BEZZWROTNA , MOŻE BYĆ TYLKO KREDYTEM NA TEN SAM PROGRAM W INNYM TERMINIE LUB NA INNY PROGRAM. 


   Program   Metoda świadomości pozycji, ciała, oddechu, wrażeń, emocji i myśli kontemplowanych w

   neutralnej  jakości wewnętrznego świadka, jest uniwersalnym wejściem do wymiaru medytacji. 

   Intencją jest dobrostan uczestników i prowadzących. Każdy ma inny poziom obecności, rozróżniania

   i akceptacji prawdy, dlatego razem, prowadzący i uczestnicy, tworzą bogactwo doświadczenia, które dla każdego jest odkryciem, początkiem osobistej transcendencji.
   Działanie    Aplikacja metod dla utrzymania uważności, tym samym pogłębienia kontemplacji, pozwala

   przede wszystkim odkryć wewnętrzne konflikty, podświadome źródła napięcia i opóru, brak spokoju umysłu, przyczyny choroby na poziomie ciała. Efektem uwolnienia oporu jest zawsze uzdrowienie i błogostan. Medytacja ma głęboko transformujący efekt na umysł, energię i ciało; wpływa pozytywnie na układ hormonalny, przekracza umysł, daje doświadczenie spokoju z uwagi na wewnętrzne

   uporządkowanie. Efektem jest uwolnienie osobowości i krystalizacja świadka: umysł, uczucia i działanie tworzą spójną wiązkę o nadanym kierunku. Energia podąża zawsze za uwagą. 
   Doświadczenie    Staje się zasobem i mądrością, dlatego wybieramy miejsca programów z troską; proste, naturalne ale

   wygodne domy, gdzie otoczenie wspiera uważność i rozluźnienie, by każdy program mógł być

   przeżyty w pełni. To co odnajdujesz nie tracisz, gdyż szukasz w sobie. Zawsze było z Tobą.  
   Zasady    Programy  prowadzone są niedogmatycznie, zdroworozsądkowo i praktycznie dla zastosowania

   każdej metody indywidualnie. Wszystko jest proste jednak trudność polega na aplikacji, wymaga

   codziennego zastosowania narzędzi dla osobistych korzyści, też korzyści dla innych, którzy znajdują się w Twojej strefie pozytywnych wpływów. Duchowość nie musi być duszna, jest ożywcza, ale wymaga aktywnego wysiłku i zaangażowania, aktywnej miłości.
   Medytacja to wymiar życia gdzie panuje wewnętrzny pokój.