Quaternity Institute - Yoga
Medytacja

Medytacja


joga ponad asaną

Data i cena:


Techniki Medytacyjne

kurs online 2024

 

Kurs medytacyjny stanowi niezależny temat technik kontemplacyjnych i medytacyjnych o wewnętrznym uzdrawiającym efekcie na poziomie Pratyahary: Joga Nidra, Medytacje z Tantr, Prana Vidya w tym Sat Nam Rasayan


Uczymy się rozpoznawać kontemplując wrażliwe pole sensoryczne, które otwiera percepcję na niezdefiniowane pole energii i informacji. Kurs daje osobiste wejrzenie, jasne rozpoznanie, materiał do zastosowania we własnej pracy indywidualnej, lub pracy nauczyciela jogi, czy terapeuty.


Sat Nam Rasayan to metoda kontemplacyjna, zastosowana z intencją uzdrowienia siebie, osoby, relacji, czy sytuacji - jest praktycznym użyciem zdolności intuicyjnego patrzenia poprzez neutralne pole umysłu, które odbija jak lustro, bez przywiązania czy oceny. Pracujemy co pojawia się w polu uczestnika.


W atmosferze pełnego zaangażowania, proces jogiczny włącza przepływ za pomocą bodźca i odpowiedzi, na podobieństwo piłek bilarda, dlatego jest trudne do przewidzenia jakie rozwiazanie przyniesie praca w wymiarze jednostki, jednak zawsze jest to proces uwalniający energię i poszerzajacy świadomość.


Zasada uwolnienia energii dla poszerzenia percepcji jest fundamentalnym założenia jogi, któremu służą wszystkie stosowane techniki jogi medytacyjne. Twoje fizyczne i psychiczne zdrowie zależy od komunikacji z celem i wymiarem Twojej duszy. "Nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które pochodzi..." z wewnętrznego wymiaru Boga w Tobie. 


Intensywny, stały "przeciwhipnotyzm" jest praktykowany, dopóki fundamentalny błąd utożsamiania się z ciałem, z przejawami umysłu, z fluktuacją energii, czyli emocjami, nie zostanie rozpoznany przez świadomość. Stan, który nazwę "jednakowością" w relacji ze wszystkim, jest wymogiem dla techniki medytacyjnej. W swojej podstawowej anatomii proces Jogi jest psychologiczny, ale należy sobie uzmysłowić, że ostatecznie Joga jest w pełni supramentalna i duchowa w całości.


Możemy użyć innego terminu, który kojarzy nam się z praktykami buddyjskimi - Vipassana, stan w którym rozpoznanie przejawów energii zarówno witalnej jak i mentalnej, fluktuacji i jakości tych energii zachodzi w świetle świadomości tego, który patrzy. Świadomość przywraca stan dynamicznej równowagi, PSYCHICZNEJ HOMEOSTAZY, na poziomie subtelnym i fizycznym. Sat Nam Rasayan wprowadza do tego pola intencję uzdrowienia. Vipassana od początku ma intencję ukazania prawdy, odczarowania i uwolnienia. Obie metody są tym samym, wprowadzają intencję, która wydaje się być inna, bo widziana z innego poziomu. Z poziomu ciała jest to uzdrowienie, patrząc z poziomu psyche jest to uwolnienie.


Działanie grupowej uważności jest subtelnie niezdefiniowane przez jednostkę. Efekt jest odczuwany i rozpoznany a jednocześnie brak nazwy, ścisłego określenia. Wrażliwe i niezdefiniowane pole odczuwania.

Joga, a tym bardziej jej psychiczny aspekt medytacyjny, generalnie nie daje gotowych rozwiązań, gotowych zachowań, ale raczej pozwala na podążanie w kierunku, w którym możemy stać się jednym nurtem z naszym własnym życiem. Wewnętrzne uzdrowienie staje się wolnością, która widziana z tej perspektywy, polega na tym aby być sobą - wtedy widzimy życie jako dar, który potrafimy przyjąć. 


Sara Lilia Jolanta

Informacje

Wkrótce ukażą się dokładne informacje na temat  kursów on-line. Przejście na ten tryb jest odpowiedzią na potrzeby naszych studentów, oraz dostępność dla tych, dla których naziemne wydarzenia z wielu powodów mogą być trudne czy niemożliwe. 

Kontakt z prowadząym jest energetycznie ten sam, możliwość rozłożenia spotkań w czasie daje okazję do praktycznej aplikacji w życiu pomiędzy spotkaniami. Kultura jogi i medytacji weszła do naszej rzeczywistości jakby wbrew wszelkim trudnościom i rozsiada się wygodnie w swojej świadomości. Jest to kultura, która łączy a nie dzieli, która jest kulturą jednostki, w niezależności indywidualnej ekspresji, uznającą współzależność społeczną. Rezultatem może być spełnienie osobiste bez wyczerpania życiowych zasobów na sukcesy fałszywe bo narzucane zewnętrznie. Kultura jogi zakłada uleczenie podstawowych bolączek jednostki, zmianę na pozytywny wymiar przeżywania życia w zgodzie w wewnętrznym kierunkiem, zanik konfliktów, odkrywanie  oraz urzeczywistnianie swojej drogi rozwoju w świadomości. Pomimo, że jest to droga wewnętrzna, to żyjemy w czasach kiedy jej wartość coraz bardziej będzie wzrastać społecznie, już bowiem nie zniewolone jednostki, ale zaangażowane i szczęśliwe mają szansę przetrwać tsunami zmian. 


Prowadząca

Sara 


Ulubiona przestrzeń - wymiar kontemplacyjny, nawet w działaniu stan świadomego odczuwania. Bezmyślna. Jeśli coś się pojawia w formie słowa czy obrazu, nie odczuwam własności. Tak jak teraz kiedy to piszę; przyglądam się słowom, które pojawiają się i znikają, ale na pewno nie należą do mnie. Medytacja jest uwalniająca. Ciekawość dziecka połączona ze spokojem starca.

Nic w tej przestrzeni obecności nie jest do zatrzymania ani przywłaszczenia. Nawet sama obecność, która postrzega i rozróżnia nie jest do uchwycenia ! Jestem, ale gdzie ? Percepcja bez oceny.

Uleczenie bez choroby przypisania. Niezdefiniowane pole, przyjemność zanurzenia.

To co naturalne okazało się kiedyś metodą, stąd warsztaty Sat Nam Rasayan. Tak poznałam Nauczyciela. Usiadłam i usłyszałam cichy głos "dotknij pacjenta". Dotknęłam i się zanurzyłam. Jak oczywiste i jak kojące było to uznanie normalności !

Kto był pacjentem, a kto uleczał ? Kto prowadził i kto podążał ? Kto uczył i kto był nauczany ? A jednak, na codzień nikt nie zaleca odczuwania, zatrzymania, spokojnego wejrzenia, kontemplacji ruchu i działania. Skąd więc potrzeba? Z nawyku zagubienia, bólu i cierpienia...