Quaternity Institute - Yoga
Szkoła Jogi

Quaternity Institute

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA JOGI

I MEDYTACJI


Archetyp pełni


wielowymiarowego doświadczenia, do którego pełnej świadomości dąży wewnętrzna


ewolucja człowieka. Oznacza totalną percepcję poprzez i ponad czterema poziomami


ludzkiego doświadczenia; wymiarem fizycznym, energetycznym, mentalnym i psychicznym.
Institutum


 intencja i cel; uporządkowanie, sposób życia według świadomego planu, uniwersalnych


praw, które dają wewnętrzny spokój; życie w którym jednostka wyraża siebie w pełni


według posiadanych zasobów, kierując je w stronę własnej wewnętrznej doskonałości.


Świadoma istota ludzka podlega wewnętrznej wolicji i dyscyplinie; pozostając w


rozpoznaniu, relacji, porozumieniu -  żyje i tworzy PODŁUG wewnętrznego Autorytetu.
Programy Quaternity 


oparte są na technikach medytacji, którym lekka joga tylko służy. Medytacja to narzędzie


dla przywrócenia świadomej relacji z Rzeczywistością / Bogiem / Uniwersalnym Prawem ,


któremu istota ludzka całkowicie podlega, ta relacja lub jej brak wpływa na osobowość,


 działanie, rozpoznanie celu i utrzymanie kierunku dla własnego życia. Uniwersalny charakter medytacji objawia nam te same metody


skupienia i absorpcji, dlatego jest dla nas wszystkich:  • metodą dla indywidualnej praktyki; relacji z ciałem, oddechem, odczuciami, objawiającej głębsze i wyższe "komnaty zamku".  


  • metodą dla pracy w roli Nauczyciela Jogi i Medytacji, Terapeuty, Coacha.


  • metodą przywracająca harmonię i świadomość współistnienia w totalnym splocie rzeczywistości, która wnosi dobrostan w każdą sferę życia.


  • metodą pomagającą określić osobisty sukces; odkryć kim jestem w swojej najlepszej wersji, z jakiego źródła czerpię czyli co NAPRAWDĘ MNIE ZASILA.   

Medytacja to naturalny stan świadomości 

20200314_66_Joga Nidra_Poziomkowa_AŁ
rose-hip-winter-cold-ice-snow-frost-nature-red-frozen
11
2
16
5
6
7
1
20200314_66_Joga Nidra_Poziomkowa_AŁ
CAROLINE

KURS NAUCZYCIELSKI

2021 nie odbywa sięQuaternity Program 200 godzin 2020 Yoga Alliance to trening medytacji i jogi w odosobnieniu, pełny doświadczeń i refleksji.


Masz dla siebie czas i uwagę, jaką trudno znaleźć w szybkim tempie współczesnego życia.


W trakcie tych odosobnień poszerzasz swoją pojemność na obecność:

obecność w pozycji, obecność w oddechu, w odczuwaniu i kontemplacji.

Powolny proces krystalizacji pozycji świadka.


Program zakłada, że będzie praktykowana medytacja ale stan  medytacji będzie określać jakość twoich zwykłych czynności jak jedzenie, spanie, spacery, higiena osobista, czyli styl życia w rozwadze, w świadomej niepośpieszności.


Bez pośpieszności, z pełną uwagą, stan doświadczenia spójności ciała, umysłu, uczuć i działania, zaczniesz wprowadzać poza ramy praktyki.

DECYZJA & MANIFESTACJA

Zaczerpnij z głębi, medytacja sięga wgłąb Ciebie. 

Odkrycie pokoju w sobie jest celem jeśli cel jest jednym punktem.

A co jeśli cel jest nieskończoną ilością punktów ?

Staje się nieustannym świadomym wyborem pokoju w każdym momencie.


Kiedy zwiążesz się z mocą, która cię kreuje i podtrzymuje, zobaczysz jak opadają zasłony niemocy i uwarunkowań.

Prawda jest naga.

Życie jest proste.

Zobacz  jak je komplikujesz, co robisz aby nie czuć, gdzie i jak uciekasz przed doświadczeniem tego co jest.

96767613_3237813966243409_6293934445237895168_n

Wybierz kurs dla swoich potrzeb

KURS NAUCZYCIELSKI 


YOGA ALLIANCE  200 GODZIN


EDYCJE MODUŁOWE 21/22

Spotkania kursu odbywają się w sprzyjających


miejscach, domach dla jogi, i dla procesu.


Kurs składa się z pięciu, lub trzech modułów


w ciągu max pół roku, zakończone practicum


i certyfikacją. Kameralne grupy.

JOGA & PRANA NIDRA


MEDYTACJA 2021


YOGA ALLIANCE 50 GODZIN

Oba tematy są powiązane; joga nidra


wprowadzająca miękko do sztuki medytacji,


jest podłożem dla technik medytacyjnych,


w tym praktyk pod nazwą Prana Vidya.