Quaternity Institute - Yoga
Home

Quaternity Institute - Vedanta Yoga


come to learn, go out to serve

Joga Nidra 

7 - 11 sierpnia, 2024

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Medytacja

6 października 2024 do

9 lutego 2025 


Społeczności łączą wspólne wartości i działania...


Quaternity zaczęło się od pojedynczej rodziny i rozrosło się w rodzinę joginów. Nasza społeczność suwerennych nauczycieli i uczniów opiera się na fundamencie szacunku, odwagi życia w prawdzie i bycia autentycznym.

Szanujemy ścieżkę każdego, osobistą wolność wyboru, nie wierzymy w zamykanie drzwi przed innymi szkołami ani nie praktykujemy podziału w świecie jogi. Różne szkoły mają inne drzwi aby wejść w tę samą przestrzeń duchowości. 


Jednocześnie mają własne metody, mogą dawać światło zrozumienia tych metod, charakterystycznych dla tradycji i nauki jogi. Dlatego zachęcamy do praktyki z poziomu szczególnej wrażliwości dla osobistej intuicji, a także uważności w podążaniu za wewnętrznym rozpoznaniem. Odwaga to jakość osobowości, która pomaga nam pozostać autentycznym w świecie bezkrytycznego powielania, bez wnikliwości i chęci poznania, z kultu. W tym obecnym świecie, manipulowanym przez tak wiele ośrodków, abyśmy mogli utrzymać krytyczne myślenie oraz intuicyjne rozpoznanie, inspirując innych do ich własnej autentyczności na drodze samorealizacji. 


Tantra oznacza jogę serca. Odważnego serca. Praktykując miłość i poddanie poprzez asany i pranajamy, mantrę i techniki medytacyjne, znajdujemy praktyczne zastosowanie starożytnej tradycji, aplikację jogi w codziennym życiu. Miłość jak klej łączy każdy atom we wszechświecie, łączy nas wszystkich, niezależnie od odległości, czasu i przestrzeni. Miłość to szczyt ludzkiego mitu, to stan, który wszyscy na końcu pragniemy; być kochanym i kochać, być akceptowanym i akceptować, dzielić się, obdarowywać i służyć. Pozostawajmy więc w zachwycie i w strumieniu miłości dzięki uważnej świadomości.


"Medytacja to uniwersalne wejście do subtelnego wymiaru, który stanowi nasz indywidualny i zbiorowy system korzeni życia." Sara


Quaternity w roku 2024 / 2025

Przejście na tryb online jest wymogiem czasów i sytuacji, odpowiedzią na potrzeby zainteresowanych kursami, dla których naziemne wydarzenia z wielu powodów mogą być trudne czy niemożliwe. Jest też rozwiązaniem dla nas trenerów Quaternity Institute, gdyż mieszkamy w różnych miejscach Europy, czasami świata, ale nadal dzięki pozytywnym aspektom technologii możemy służyć, tak jak do tej pory służyliśmy na sali.

Kontakt z prowadzącym jest energetycznie ten sam, możliwość rozłożenia spotkań w czasie daje okazję do praktycznej aplikacji w życiu pomiędzy spotkaniami.


Kultura jogi i medytacji weszła do naszej rzeczywistości jakby wbrew wszelkim trudnościom i rozsiada się wygodnie niezależnie od miejsca. Jest to kultura, która łączy a nie dzieli, która jest kulturą jednostki, uznającą współzależność społeczną. Kultura jogi często pogłębia zrozumienie wyznawanych religii, głębokich wartości człowieka i jego relacji w życiu, nie jest anarchią ale spoiwem; ze względu na swoje starożytne pochodzenie jest głębszą studnią ożywczego duchowego strumienia. Potwierdza ukazując fundament dla wszystkich późniejszych, a zatem bliższych nam, interpretacji odwiecznej prawdy. Joga nie jest materialistycznym zjawiskiem pomimo, że używamy materialnego ciała i umysłu. Dlatego też staramy się to przypominać Vadanta Jogą.


Rezultatem tego przypomnienia, czym joga była i skąd pochodzi, może być powrót do sedna własnej egzystencji bez wyczerpania życiowych zasobów na sukcesy fałszywe bo narzucane zewnętrznie, dla innych zgoła powodów niż dobrostan osobisty. Kultura jogi zakłada uleczenie podstawowych bolączek jednostki, zmianę na pozytywny wymiar przeżywania życia w zgodzie w wewnętrznym kierunkiem, zanik wewnętrznych a zatem i zewnętrznych konfliktów, odkrywanie oraz urzeczywistnianie osobistej drogi rozwoju w świadomości. Pomimo, że jest to droga wewnętrzna i indywidualna, to żyjemy w czasach kiedy zmiana w nas będzie widoczna społecznie, już bowiem nie zniewolone jednostki, ale zaangażowane i szczęśliwe mają szansę przetrwać tsunami zmian.


Druga połowa 2024 to KURS NAUCZYCIELSKI JOGI w nowym formacie,

nowy program naziemny QUATERNITY ASANA 

programy online, dla kultywowania duchowego wymiaru człowieka:

ŚWIADOME MACIERZYŃSTWO, MANTRA, MEDYTACJA, JOGA NIDRA, PRANAYAMA.


Nasze programy będą bliżej Ciebie, bliżej domu, zmniejszając koszty, zwiększając dostępność ! Ten rok jest kolejnym rokiem szybkich zmian, w tym TWOJEJ percepcji, zmiana którą czujesz, o której mówisz to czas na rzeczywistość z centrum serca. Wspieramy Cię w tej zmianie. Jeśli masz więcej pytań pisz do nas !

                                      

Programy certyfikowane


  • Kurs Nauczycielski Jogi Yoga Alliance 200
  • Asana praktyka pogłębiona YA 50
  • Świadome macierzyństwo świętość życia -online
  • Medytacja techniki medytacyjne - online
  • Mantra wiedza innego wymiaru - online
  • Joga Nidra wejście do medytacji - online
  • Pranayama subtelna moc - online


Joga jest wąską ścieżką uważnej świadomości... 


Stanowcza kontrola zmysłów to joga. Należy być zawsze czujnym, gdyż joga jest trudna do zdobycia i łatwa do utracenia. 

                                                                                             Kathopanishad

             1. Pozycja - zdolność świadomego bycia w ciele.

             2. Oddech - zdolność świadomego oddychania.

             3. Wąska droga - zdrowe zarządzanie naturalnymi instynktami.

             4. Działanie - zaangażowanie z pozycji VIVEKA & VAIRAGYA, umysłu który rozumie.

             5. Świadome śnienie - wejście do medytacji, świadomość na progu.

             6. Medytacja / kontemplacja - wznoszenie myśli i uczuć.

             7. Intuicja - podążanie za wewnętrznym autorytetem.

             8. Jedność - Spójność myśli, uczuć i działania.


Program


Metoda świadomości pozycji, ciała, oddechu, wrażeń, emocji i myśli kontemplowanych w

neutralnej  jakości wewnętrznego świadka, jest uniwersalnym wejściem do wymiaru medytacji. 

Intencją jest dobrostan uczestników i prowadzących. Każdy ma inny poziom obecności, rozróżniania

i akceptacji prawdy, dlatego razem, prowadzący i uczestnicy, tworzą bogactwo doświadczenia, które dla każdego jest odkryciem, początkiem osobistej transformacji.Działanie 


Aplikacja metod dla utrzymania uważności, tym samym pogłębienia kontemplacji, pozwala

przede wszystkim odkryć wewnętrzne konflikty, podświadome źródła napięcia i opóru, brak spokoju umysłu, przyczyny choroby na poziomie ciała. Efektem uwolnienia oporu jest zawsze uzdrowienie i błogostan. Medytacja ma głęboko transformujący efekt na umysł, energię i ciało; wpływa pozytywnie na układ hormonalny, przekracza umysł, daje doświadczenie spokoju z uwagi na wewnętrzne

uporządkowanie. Efektem jest uwolnienie osobowości i krystalizacja świadka: umysł, uczucia i działanie tworzą spójną wiązkę o nadanym kierunku. Energia podąża zawsze za uwagą. Doświadczenie 


Staje się zasobem i mądrością, dlatego wybieramy miejsca programów z troską; proste, naturalne ale

wygodne domy, gdzie otoczenie wspiera uważność i rozluźnienie, by każdy program mógł być

przeżyty w pełni. To co odnajdujesz nie tracisz, gdyż szukasz w sobie. Zawsze było z Tobą. Nasze doświadczenie ? Jesteśmy dla siebie tak samo jak i dla Ciebie. Na pewnym poziomie wszystko staje się narzędziem transformacji.


Zasady 


Programy  prowadzone są niedogmatycznie, zdroworozsądkowo i praktycznie dla zastosowania

każdej metody indywidualnie. Wszystko jest proste jednak trudność polega na aplikacji, wymaga

codziennego zastosowania narzędzi dla osobistych korzyści, też korzyści dla innych, którzy znajdują się w Twojej strefie pozytywnych wpływów. Duchowość nie musi być duszna, jest ożywcza, ale wymaga aktywnego wysiłku i zaangażowania, aplikacji aktywnej miłości.
Znajdź program dla siebie